Sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng

Cập nhật lúc: 22/09/2022