Đường dây nóng: 02623 957 473

Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Đắk Lắk

Địa chỉ: 141 Nguyễn Văn Linh - Xã Ea Tu - Tp. Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 02623 957 473

Website: www.daklakafiqad.gov.vn

STT Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1 21/2024/QÐ-UBND 28/05/2024 Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk Tải về
2 664/QÐ-UBND 26/03/2021 Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk Tải về
3 2490/QÐ-UBND 19/10/2020 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk Tải về
4 1191/UBND-KGVX 04/02/2021 Công văn 1191/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc chỉ đạo việc thực hiện một số biện pháp phòng chống dịch trong dịp Tết Nguyên đán Tải về
5 33 /2017/QÐ-UBND 13/07/2017 Quyết định số: 33 /2017/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tinh Đắk Lắk "V/v ban hành Quy chế Quản lý cơ sở chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk" Tải về
6 75/2020/TT - BTC 12/08/2020 Thông tư số 75/2020/TT - BTC ngày 12/8/2020 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 279/2016/TT – BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác ATTP Tải về
7 39/2018/TT-BNNPTNT 27/12/2018 Hướng dẫn kiểm tra chất lượng ATTP muối nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tải về
8 08/2016/TT-BNNPTNT 22/11/2018 Quy định giám sát an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản Tải về
9 11/2018/TT-BNNPTNT 01/10/2018 Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chợ đầu mối, chợ đấu giá nông lâm thủy sản – Yêu cầu đảm bảo an toàn thực phẩm” Tải về
10 123/2018/NÐ-CP 17/09/2018 Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp Tải về
11 115/2018/NÐ-CP 04/09/2018 Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm Tải về
12 06/2018/TT-BNNPTNT 21/06/2018 Sửa đổi Thông tư số 48/2012/TT-BNN ngày 26/9/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Quy định về chứng nhận sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi được sản xuất, sơ chế phù hợp với quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt Tải về
13 05/VBHN-BNNPTNT 13/06/2018 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp Tải về
14 78/2018/NÐ-CP 16/05/2018 Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP Tải về
15 74/2018/NÐ-CP 15/05/2018 Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP Tải về
16 15/2018/NÐ-CP 02/02/2018 Quy định chi tiết thi hành một số điều luật của Luật an toàn thực phẩm Tải về
17 27/2017/TT-BNNPTNT 25/12/2017 Hướng dẫn kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu Tải về
18 33/2017/QÐ-UBND 13/12/2017 Ban hành quy chế quản lý cơ sở chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Tải về
19 11/TT-BYT 19/06/2020 Thông tư ban hành Danh mục hoạt chất cấm sử dụng và hạn chế phạm vi sử dụng trong chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế Tải về
20 17/2020/QÐ-TTg 29/05/2020 Quyết định số 17/2020/QĐ-TTg ngày 29/5/2020 của Thủ Áp dụng cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù đối với Cục Bảo vệ thực vật, Cục Thú y và Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tải về
21 84/NQ-CP 29/05/2020 Nghị quyết về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19 Tải về
22 1802/QÐ-BNN-QLCL 22/05/2020 Ban hành “Chương trình kiểm soát an toàn thực phẩm cá và các sản phẩm cá bộ Siluriformes xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ Tải về
23 45/2020/NÐ-CP 08/04/2020 Nghị định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Tải về
24 41/2020/NÐ-CP 08/04/2020 Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất Tải về
25 40/2020/NÐ-CP 06/04/2020 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công Tải về
26 03/2020/TT-BKHÐT 31/03/2020 Quy định Quy trình kiểm tra việc sử dụng số liệu, thông tin thống kê nhà nước Tải về
27 37/2020/NÐ-CP 30/03/2020 Nghị định Bổ sung Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư Tải về
28 35/2020/NÐ-CP 24/03/2020 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Cạnh tranh Tải về